TOUR DU LỊCH HÀN QUỐC NGẮM HOA ANH ĐÀO (Vietjet Air)

  CHƯƠNG TRÌNH:        Seoul, Nami, Everland, Tháp Nam San, Ngắm Hoa anh đào

TOUR DU LỊCH HÀN QUỐC NGẮM HOA ANH ĐÀO 2018 (Vietjet Air)

  CHƯƠNG TRÌNH:        Seoul, Nami, Everland, Tháp Nam San, Ngắm Hoa anh đào