TOUR BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU 7 NGÀY 6 ĐÊM

CHƯƠNG TRÌNH:              Thượng Hải, Hàng Châu, Tô