Singapore

TOUR MALAYSIA – SINGAPORE 6 NGÀY 5 ĐÊM

Malaysia là tập hợp văn hóa phong phú, bán đảo Mã Lai chịu
Singapore

TOUR SINGAPORE – MALAYSIA 5 Ngày 4 đêm

Nhiều người gọi đảo quốc này là “chấm đỏ nhỏ” trên bản đồ,
Singapore

TOUR SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA

CHƯƠNG TRÌNH:             SINGAPORE – ĐẢO SENTOSA .