TOUR CHÂU ÂU : CZECH – ÁO – ĐỨC.

Viennalà thủ đô và đồng thời cũng là một tiểu bang của nước