TOUR CẦN THƠ – SÓC TRĂNG – BẠC LIÊU – CÀ MAU

CHƯƠNG TRÌNH:         CẦN THƠ - SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU
per person