Hệ thống giáo dục ở Hong Kong

 Hong Kong là một thuộc địa Anh. Hệ thống giáo dục ở Hong Kong gần như theo hệ thống giáo dục của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Đặc biệt là hệ thống giáo dục Anh. Tại các cấp giáo dục chuyên nghiệp bậc đại học, cả hai hệ thống giáo dục Anh và Mỹ đều tồn tại.

dh-4
                                                Trường Đại Học Hong Kong

Đại học Hồng Kông (HKU), là trường đại học cổ nhất ở lãnh thổ này.  Trường có truyền thống dựa trên kiểu mẫu của Anh nhưng đã áp dụng nhiều yếu tố của Mỹ trong những năm gần đây. Xếp thứ hai sau HKU về thời gian thành lập là Đại học Trung Hoa Hồng Kông (CUHK). Xây dựng theo mô hình Mỹ với một hệ thống viện đặc trưng của Anh. Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông (HKUST) được thành lập theo mô hình giáo dục bậc đại học của Mỹ.

Có 9 trường đại học công lập ở Hồng Kông. Và một số các cơ sở giáo dục bậc đại học tư thục. Đại học Lĩnh Nam ở Đồng Môn là một ví dụ tốt. Đây là trường đại học duy nhất ở Hồng Kông có đào tạo kiểu giáo dục cơ bản (liberal arts education). Các trường công do Phòng Giáo dục và Nhân lực của Đặc khu Hành chính Hồng Kông quản lý.

Hệ thống giáo dục của Hồng Kông có đặc điểm: 3 năm mẫu giáo không bắt buộc. Tiếp theo là 6 năm phổ thông cơ sở và 3 năm phổ thông trung học bắt buộc. Và 2 năm phổ thông cao cấp (senior secondary education) không bắt buộc để được cấp bằng bằng trung học Hồng Kông (Hong Kong Certificate of Education Examination). Một khoá 2 năm học chương trình cao đẳng đại học để nhận bằng giáo dục cao cấp Hồng Kông (Hong Kong Advanced Level Examination).

dh-5
               Đại học Bách Khoa Hong Kong

Một hệ thống giáo dục trung học cao cấp cải cách kiểu “3+3+4″. Trong đó có ba năm trung học thông thường, ba năm trung học cao cấp và bốn năm cao đẳng, đại học sẽ được áp dụng từ năm 2009 trở đi. Ngoài ra cũng có các cơ sở giáo dục bậc đại học đào tạo và cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, chứng chỉ đại học đại cương (associate degree), cũng như các bằng cấp bậc đại học khác. Phần lớn các trường phổ thông hỗn hợp ở Hồng Kông thuộc trong ba dạng sau. Trường công (ít), trường được bao cấp và trường tư. Các trường được bao cấp cho đến nay là loại phổ biến nhất, bao gồm trợ giúp của chính quyền và trường trợ cấp (grant schools) được quản lý bởi các tổ chức từ thiện thường có liên quan tới các tổ chức tôn giáo (chủ yếu làThiên Chúa giáo, Công giáo nhưng cũng có một số thuộc về các tổ chức Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo). Còn các trường tư thường được quản lý bởi các tổ chức Thiên Chúa giáo có kỳ thi đầu vào dựa vào kết quả học tập hơn là khả năng tài chính. Ngoài hệ thống này là các trường dưới dạng Direct Subsidy Scheme (chương trình trực tiếp tài trợ) và các trường quốc tế tư thục.

About Author

client-photo-1
LUU HUONG QUYNH

Comments

Trả lời