HỒ SƠ XIN VISA DU LỊCH, THĂM THÂN ĐI ÚC

Sau đây là danh sách các giấy tờ cần nộp để hỗ trợ cho một đơn xin thị thực đi Du lịch. Danh sách này chỉ qui định những giấy tờ tối thiểu không phải tất cả. Các đương đơn có thể nộp thêm bất cứ giấy tờ nào mà họ tin rằng sẽ hỗ trợ cho việc xét… HỒ SƠ XIN VISA DU LỊCH, THĂM THÂN ĐI ÚC

 1. Đơn xin thị thực
 2. Hai tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm) cho mỗi đương đơn. Ảnh chụp không được quá 6 tháng.
 3. Hộ chiếu đã ký tên. Không chấp nhận Hộ chiếu hết hạn hoặc chưa ký tên. 
 4. Tờ khai chi tiết về thân nhân 
 5. Bản sao công chứng tất cả các trang Sổ hộ khẩu hiện tại
 6. Bản sao công chứng Giấy khai sinh
 7. Bản gốc Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương. Đối với những đương đơn làm việc tại các cơ quan/xí nghiệp của nhà nước thì Sơ yếu lý lịch có thể do cơ quan/xí nghiệp đó chứng nhận. Sơ yếu lý lịch phải được xác nhận không quá 6 tháng.
 8. Bằng chứng về tình trạng hôn nhân (Ví dụ: Quyết định ly hôn, Giấy đăng ký kết hôn, v.v.)
 9. Bằng chứng chứng minh quý vị có quyền sử dụng tài chính đủ để trang trải mọi chi phí cho thời gian dự kiến ở tại Úc như bằng chứng về thu nhập của quý vị ở Việt Nam và bằng chứng về các khoản tiết kiệm / tiền gửi ngân hàng (nếu có). Sổ tiết kiệm và / hoặc bản kê chi tiết tiền gửi ngân hàng phải là bản sao công chứng và được cấp trong vòng 02 tháng (trước ngày nộp hồ sơ). Nếu người mà quý vị đi thăm đồng ý tài trợ cho thời gian quý vị ở Úc, đề nghị cung cấp bằng chứng chứng minh họ có đủ khả năng tài chính để hỗ trợ cho quý vị.
 10. Bằng chứng về sở hữu nhà cửa, đất đai hoặc các tài sản có giá trị lớn khác.
 11. Nếu quý vị đang đi làm – cung cấp đầy đủ chi tiết về công việc làm của quý vị, bao gồm: chức danh, địa chỉ, điện thoại nơi làm việc và một giấy xác nhận của cơ quan về việc quý vị nghỉ phép
 12. Nếu có trẻ em dưới 18 tuổi cùng đi – cần nộp thư ủy quyền của cả hai bố mẹ của trẻ em đó cho phép trẻ em đó đi. Chữ ký của cả hai bố mẹ trên thư phải được chính quyền địa phương xác nhận.
Nếu quý vị đi thăm thân nhân, bạn bè hoặc vợ / chồng ở Úc, quý vị cần cung cấp thêm những giấy tờ sau đây:

 1. Bằng chứng về mối quan hệ với thân nhân hoặc vợ / chồng của quý vị như bản sao công chứng Giấy Khai Sinh của thân nhân của quý vị; hoặc bằng chứng hỗ trợ cho lời khai của quý vị về mối quan hệ vợ / chồng với người ở Úc.
 2. Bằng chứng về tình trạng sinh sống tại Úc của người mà quý vị dự định đi thăm như bản sao công chứng hộ chiếu Úc hoặc Hộ chiếu nước ngoài.
 3. Thư mời của người mà quý vị dự định đi thăm xác nhận hình thức hỗ trợ mà người đó sẽ cung cấp cho quý vị.
 4. Tình trạng về hoàn cảnh cá nhân:
–  Nếu bạn đang đi làm: tờ khai chi tiết về việc làm của bạn, bao gồm: chức danh, thu nhập, địa chỉ, điện thoại nơi làm việc và giấy nghỉ phép được cơ quan xác nhận.
–  Nếu bạn sở hữu doanh nghiệp riêng: nộp giấy đăng ký kinh doanh và/hoặc thông báo thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước đó (không cần dịch sang tiếng Anh).
–   Nếu bạn đang đi học: nộp bằng chứng của khóa học hiện tại (không cần dịch sang tiếng Anh).
–   Bằng chứng (không quá 2 tháng) chứng minh bạn có đủ khả năng tài chính để trang trải mọi chi phí cho thời gian dự kiến ở tại Úc, như bằng chứng về thu nhập của bạn và bằng chứng về các khoản tiết kiệm/tiền gửi ngân hàng (không cần dịch sang tiếng Anh).
Ngoài ra, bạn cũng có thể cung cấp bằng chứng chứng minh khả năng tài chính của người bảo lãnh của bạn.
– Bằng chứng về sở hữu nhà cửa, đất đai hoặc các tài sản có giá trị lớn khác (không cần dịch sang tiếng Anh).
Ngoài ra, bạn có thể được yêu cầu đi khám sức khỏe và chụp hình phổi tại một trong các phòng khám/bác sĩ đã được Bộ Nhập cư và quốc tịch Úc (DIAC) chấp thuận.

Các giấy tờ công chứng/thị thực phải được phòng công chứng nhà nước hoặc UBND địa phương xác nhận và đóng dấu sao y bản chính. Tất cả những giấy tờ chính thức không viết bằng tiếng Anh phải có bản dịch tiếng Anh có công chứng/thị thực đính kèm. Việc dịch thuật phải do các cơ quan được phép dịch thuật các loại giấy tờ thực hiện. Tuy nhiên, những thư từ cá nhân và các bằng chứng về mối quan hệ không cần dịch

 

Thời gian xét duyệt Visa: Lãnh Sự Quán sẽ trả lời kết quả Visa trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn (tính từ thời điểm giấy tờ hoàn chỉnh không phải bổ xung).
Liên hệ trực tiếp : Mrs.Phương – 0933191984 để được tư vấn

 

About Author

client-photo-1
LUU HUONG QUYNH

Comments

Trả lời