BẢNG BÁO GIÁ VISA

Visa Loại Thời gian làm Giá Hồ sơ
Hồng Kông

(TẠM DỪNG)

1T/1lần 10-12 ngày 120$ Chi tiết
15 ngày/1lần 20 ngày 120$ Chi tiết
3T 2 lần 20 ngày 150$ Chi tiết
Trung Quốc

(TẠM DỪNG)

 

3T/1 lần 6-8 ngày 85$ Chi tiết
6T n lần 10 ngày 220$  Chi tiết
1N n lần 10 ngày 300$  Chi tiết
Macao

(TẠM DỪNG)

3T/1 lần 40-50 ngày 350$ Chi tiết
Đài Loan

(TẠM DỪNG)

3T/1 lần 5-7 ngày 100$ Chi tiết
Hàn Quốc

(Từ 1/6/2022)

3T/1 lần 5 ngày 120$ Chi tiết
Nhật Bản 3T/1 lần 7-10 ngày 220 – 250$ Chi tiết
Mỹ 3T/1 lần 5-7 ngày 280$ Chi tiết
Châu Âu 3T/1 lần 7-15 ngày 180 – 200$ Chi tiết
Nga 1T/1 lần 8-10 ngày 185$ Chi tiết
Úc 3T/1 lần 14 ngày 300$ Chi tiết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTLINES: – Visa Hồng Kông, Macao, Đài Loan :

       Ms.Phương – 093.319.1984

Ms.Quỳnh – 094.373.9430

– Visa Nhật Bản, Hàn Quốc :    

Ms.Phương – 093.319.1984

Ms.Quỳnh094.373.9430

       Mr. Thống – 093.319.1984

– Visa Trung Quốc : 

Ms.Phương – 093.319.1984

– Visa Canada, Úc, Mỹ, Châu Âu : 

Mr. Thống – 093.319.1984

Ms.Quỳnh – 094.373.9430